Saara kohvituba on määramata ajaks puhkusel.

Saara kohvituba
Vabriku tn 1
Türi linn

Tel 385 7188